Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ "รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
Responsive image
                        เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสินชัย  แทนศร  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสะอ้าน  พร้อมด้วย
          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน  ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 
         เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
          ๒๕๕๙  ณ บริเวณเรียบคลองคันกั้นน้ำเค็ม หลังประตูระบายน้ำปากตะคลอง หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง  
          จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559