Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗
Responsive image
                                             เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  จัดโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  ให้กับครูผู้ดูแล
เด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้และความเข้าใจ
หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย  รู้จักอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการดับเพลิงและ
นำไปใช้ในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง  เมื่อเร็วๆนี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2557

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th