Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๕
Responsive image
เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ ๕  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ   หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง 
เพื่อลดความเสี่ยงในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัยในบ้านเรือนและชุมชน  พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th