Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖
Responsive image

                   เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบล           ท่าสะอ้าน  ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าสะอ้าน  จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี ๒๕๕๖   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้าน  อสม.และนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  สาเหตุ  อาการ  การป้องกันตลอดจนการดูแลรักษาตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้   นางสาวสุทิน  โตสวัสดิ์  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ   มี
นายพรชัย  เสรีนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน   อสม.และ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

         
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2556

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th