Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ
 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
                                                                            เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการ  จำนวน  ๓  โครงการ  ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำและขยายพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยหลังประตูระบายน้ำฝั่งข้ามสะพานเทศบาล - อบต.ท่าสะอ้าน  (ฝั่งซ้ายมือ) หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูแผ่นหินแกรนิต และทางเดินเท้าคอนกรีตเพื่อสุขภาพ  บริเวณลานค้าชุมชนหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง  หมู่ที่ ๖  ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ  บริเวณหมู่บ้านท่าไข่ ๓ (ซอยบ้านเชิด)  หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าสะอ้าน  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง  ฝ่ายบริหารงานคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๕๓-๐๑๔๖ ต่อ ๑๐๕  โทรสาร  ต่อ ๑๐๓  ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2556