Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา จำนวน ๓ โครงการ
       ประกาศ

                                           เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน   มีความประสงค์จะสอบราคา  จำนวน  ๓  โครงการ  ดังนี้

                 ๑. โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นเหล็กรีดลอน  บริเวณโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง  ทางเข้า
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าสะอ้าน

                 ๒. โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บริเวณโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าสะอ้าน

                 ๓. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท่อลอด  บริเวณฝั่งตรงข้ามศาลารอรถผู้โดยสาร ๖๓ ถึงเขต
                      อบต. ท่าสะอ้าน  หมู่ที่ ๘  ตำบลท่าสะอ้าน

                                             กำหนดยื่นซองตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
                 ในวันและเวลาราชการ

                                             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง  ฝ่ายบริหารงานคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน  ระหว่างวันที่
                  ๑๗ - ๒๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ - ๓๘๕๓-๐๑๔๖ ต่อ ๑๐๕ หรือเว็บไซต์
                  www.thasaarn.go.th
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 556

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th