Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
                                                                                                       ประกาศ

                       เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  จะทำการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาาีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2558
            มีกำหนดการดังนี้
           ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   กำหนดยื่นแบบ และชำระเงิน ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
           หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
          1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3
          2.สำเนาบัตรประชาชน
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.ทะเบียนการค้า ทะเบียนพานิชย์
          5.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย
          ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นแบบ และชำระเงิน ภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2559
          หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
          1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3
          2.สำเนาบัตรประชาชน
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย
          ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ และชำระเงิน ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
         หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
          1.รูปถ่ายป้าย
          2.สำเนาบัตรประชาชน
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้  โทร.038-530146 ต่อ 109 www.thasaarn.go.th

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th
Powered By thasaarn.go.th