Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หลักฐานในการสมัคร
          1.บัตรประจำตัวประชาชน
          คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.เป็นผู้มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
2.อายุ 18 – 50 ปี ไม่จำกัดเพศ
3.สามารถอยู่จนครบตลอดการฝึกอบรม และนอนพักค้างคืนได้
                สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๘ – ๕๓๐๑๔๖ ต่อ ๑๐๒

 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563