Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบกองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ภป.1 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ภป.4 แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ภรด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน แบบ 7200 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน แบบ 8708 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ภบท.8 ก. แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ใบมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบให้ผู้อื่นรับเงิน/เช็คแทน)
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน คำร้องออกหนังสือรับรองเงินเดือน
30 มี.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th