Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564)
18 ม.ค. 2564
ถึง
18 ม.ค. 2564
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)
29 ต.ค. 2563
ถึง
29 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
08 ต.ค. 2563
ถึง
08 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 ก.ย. 2563
ถึง
14 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยน้าแหว๋ว (แยกซ้ายทาง) หมู่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยน้าแหว๋ว (แยกซ้ายทาง) หมู่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2563
ถึง
26 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563)
22 ก.ค. 2563
ถึง
22 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๒ (หลังบริษัทไดเฮ็น) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2563
ถึง
13 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th