Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มิ.ย. 3106
ถึง
18 มิ.ย. 3106
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านหลังประตูระบายน้ำ ๒ (ซอย อบต.แหว๋ว) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 3106
ถึง
10 มิ.ย. 3106
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๑ (ทดใน) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ค. 3106
ถึง
29 พ.ค. 3106
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๑ (ทดใน) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2563
ถึง
14 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยน้าแหว๋ว (แยกซ้ายทาง) หมู่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนซอยน้าแหว๋ว (แยกซ้ายทาง) หมู่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2563
ถึง
26 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563)
22 ก.ค. 2563
ถึง
22 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๒ (หลังบริษัทไดเฮ็น) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2563
ถึง
13 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง งบสถานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th