Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ส.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2561 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
29 ธ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561
11 ธ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
08 ธ.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16 ต.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ต.ค. 2560 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th
Powered By thasaarn.go.th