Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่องการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
28 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563
13 ส.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
29 มิ.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
29 พ.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๑ (ทดใน) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายกสนภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
24 ก.พ. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
06 ก.พ. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ
28 ม.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563
27 ม.ค. 2563 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th