Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
รายงานการเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ส.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 11
16 ส.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 9
10 มิ.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
07 มิ.ย. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้าง
31 พ.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 8
27 พ.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 7
14 พ.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
12 พ.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 6
05 พ.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 5
23 มี.ค. 2564 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ท่าสะอ้าน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองด ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
                          
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th