รฟท.จัดรถไฟฟรี เพื่อประชาชนร่วมรับเ
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษฟรี 4 เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ประ
ตั้งโรงเรียนบ้านทุ่งนางแก้ว เป็น &q
มูลนิธิไทยรัฐ ประชุมหารือกับชุมชน และ ร.ร.บ้านนางแก้ว จ.สตูล โดยมีมติรับให้เป็น โรงเร