Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (15 ส.ค. 2562)  
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (22 พ.ค. 2562)  
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (05 พ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิ... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ค... (17 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิ... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิ... (02 ก.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศ การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561 (29 ธ.ค. 2560)
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 ต.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (22 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ (22 ส.ค. 2559)  

ต้อนรับขบวนแห่หลวงพ่อพระพ... (03 ธ.ค. 2558)  

งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พร... (14 ส.ค. 2558)  

โครงการปลูกต้นไม้และจัดสภ... (08 ส.ค. 2558)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (12 ม.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้อ... (19 ก.ย. 2557)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศ... (19 ก.ย. 2557)

งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิ... (16 ส.ค. 2557)

งานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล... (16 ส.ค. 2557)

โครงการจัดประชุมประชาคม (20 มี.ค. 2557)

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลต้... (10 ก.พ. 2557)

โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อแ... (06 ธ.ค. 2556)

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑... (13 ส.ค. 2556)

เทสบาลตำบลท่าสะอ้าน ลงนา... (31 ก.ค. 2556)

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ... (24 ก.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมการทำยาดมสม... (16 ก.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศ... (16 ก.ค. 2556)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต... (13 ก.พ. 2556)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (17 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ต.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (07 ก.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ (17 มิ.ย. 2556)  
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (15 ต.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สาธารณะ บ... (14 มี.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เรื่อง สอบราคาจ้างปูพื้นผิวถนนด้วยแผ่นหินแกรนิต บริเวณ... (16 ก.พ. 2554)
สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าส... (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้า... (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ท... (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ (ฝั่งข้ามสนามฟุ... (08 ต.ค. 2553)
ประกาศสอบราคา จำนวน ๓ โครงการ (18 ม.ค. 556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th