Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ เฉพาะการจัดเก็บภ... (31 ส.ค. 2563)  
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (28 ส.ค. 2563)  
เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 ส.ค. 2563)  
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๑ (ท... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายกสนภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่เทศบ... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล (24 ก.พ. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ (06 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 (28 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบา... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 (23 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำ... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ประจำปีงบ... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (27 พ.ย. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (05 พ.ย. 2562)
**ประชาสัมพันธ์** กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันส... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง งบสถานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (07 ต.ค. 2562)
ประกาศเเรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสะอ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจ... (24 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ของเทศ... (20 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จัดเต... (11 ส.ค. 2563)  

กิจกรรม คัดแยกขยะ กล่องนม... (17 ก.ค. 2563)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ... (01 ก.ค. 2563)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (29 พ.ค. 2563)

พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ... (15 พ.ค. 2563)

ข่าวโครงการ" ตู้มหาดไทย แ... (13 พ.ค. 2563)

นำสิ่งของมามอบให้กับผู้เด... (11 พ.ค. 2563)

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนั... (14 เม.ย. 2563)

จัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกั... (26 มี.ค. 2563)

นำเจลล้างมือและหน้ากากอนา... (20 มี.ค. 2563)

แพ็คหน้ากากอนามัย เพื่อนำ... (19 มี.ค. 2563)

ทำความสะอาด ลานค้าชุมชนท่... (19 มี.ค. 2563)

โครงการอาหารและแหล่งน้ำปล... (11 ก.ย. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระห... (27 ส.ค. 2562)

โครงการให้บริการและพัฒนาร... (20 ส.ค. 2562)

พิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติส... (26 ก.ย. 2561)

โครงการ "รักนำ้ รักป่า รั... (22 ส.ค. 2559)

ต้อนรับขบวนแห่หลวงพ่อพระพ... (03 ธ.ค. 2558)

งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พร... (14 ส.ค. 2558)

โครงการปลูกต้นไม้และจัดสภ... (08 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านหลังประตูระบาย... (18 มิ.ย. 3106)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอ... (10 มิ.ย. 3106)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๑ (... (29 พ.ค. 3106)  
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติก... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านท่าสะอ้าน ๒ (ห... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส ความ... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร บริเวณห... (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง งบสถานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (07 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (07 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ (17 มิ.ย. 2556)
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (15 ต.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สาธารณะ บ... (14 มี.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เรื่อง สอบราคาจ้างปูพื้นผิวถนนด้วยแผ่นหินแกรนิต บริเวณ... (16 ก.พ. 2554)
สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าส... (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้า... (08 ต.ค. 2553)
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ท... (08 ต.ค. 2553)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : thasaarn@gmail.com


Powered By thasaarn.go.th